top of page

תוכנית אימון שמיעתי למבוגרים המרכיבים מכשירי שמיעה

בשנים האחרונות עולה המודעות לליקוי שמיעה בגיל המבוגר, וקופות החולים והמדינה מאפשרות ליותר מטופלים ליהנות ממכשירי שמיעה. מכשירי השמיעה עוזרים להתמודד עם עליית ספי השמיעה ומנגישים את המידע השמיעתי, אולם אינם מסוגלים להתמודד עם שאר מאפייני הליקוי התחושתי-עצבי כגון ברירת תדרים וזמנים לקויה, המביאות לקשיים בהבנת דיבור על רקע רעש. בנוסף, מרבית המשתמשים במכשירי שמיעה הם אנשים מבוגרים, שייתכן וסובלים מקשיים קוגניטיביים נוספים כמו זיכרון עבודה קצר, קשיי שליפה, רגישות גבוהה לרעש ועוד. לכן, משתמשים רבים במכשירי שמיעה מתלוננים על קשיים בהבנת דיבור בסיטואציות מסוימות, למרות התאמה נכונה של המכשיר וכיוונים חוזרים.

מאחר והמטרה העיקרית של שימוש במכשירי השמיעה הינה להגביר את היעילות התקשורתית, חשוב להתייחס לשיקום השמיעתי כאל הליך הוליסטי, המתייחס לממדים שונים של התפקוד השמיעתי.

איור של ראש, צלילים וגלגלי שיניים
 

 

(Boothroyd 2007) התייחס ל-5 מרכיבים שונים בשמיעה:

 

  1.  אנטומיה ופיזיולוגיה – השלמות האנטומית והפיזיולוגית של מערכת השמע.

  2. תפקוד – ספי השמיעה, הטווח הדינמי, יכולת ברירת הזמנים והתדרים, הבחנה שמיעתית, קשב, זיכרון שמיעתי, מהירות העיבוד, סבילות לרעשים, תפיסת כיווניות.

  3. פעילות – היכולת לזהות ולמקם צלילים במרחב, לשלוט על הקול העצמי, להשתלב בשיחה ולהבין דיבור של אחרים.

  4. השתתפות – אינטראקציות חברתיות, תעסוקה, פנאי או למידה.

  5. איכות החיים – ההערכה העצמית של איכות החיים הנובעת מהתפקוד, הפעילות וההשתתפות.

 

מכשירי השמיעה אמורים לספק גישה מרבית למידע האקוסטי, אולם הגברה שמיעתית אינה מתקנת את הפגיעה ביכולת ברירת התדרים והזמנים המופיעה לרוב בלקות שמיעה תחושתית, וכן אינה יכולה לשנות את האטרופיות במערכת השמע המרכזית הקשורות להזנחה שמיעתית. למרות שכיום עדיין לא ניתן להתערב על מנת לשנות את האנטומיה והפיזיולוגיה של האוזן ומערכת השמע המרכזית, עדיין ניתן להתערב בארבעת המרכיבים האחרים, ו- Boothroyd מציע כי על מנת להתייחס בכל תחומים אלו, על הליך שיקום השמיעה לכלול את ארבעת המרכיבים הבאים:

 

  1. הגברה - התאמת מכשיר שמיעה/שתל על מנת לשפר את התפקוד השמיעתי.

  2. הדרכה – על מנת להגביר את הסיכוי לתוצאות חיוביות מהשימוש במכשיר השמיעה.

  3. אימון תפיסתי – להתמודד עם מרכיב ה"פעילות", על ידי הגברת האפשרויות ללמידה בתקשורת היומית.

  4. ייעוץ – על מנת לטפל בנושאים של השתתפות ואיכות החיים הנובעים מהקשיים הנותרים בתפקוד ובפעילות.

 

לאור זאת, במכון "האוזן המרכז הישראלי לשמיעה", קיימת תוכנית ייחודית לאימון שמיעתי המיועדת למבוגרים בעלי ליקוי שמיעה תחושתי-עצבי המשתמשים במכשירי שמיעה.

התוכנית מורכבת מ-12 מפגשים קבוצתיים ואישיים, הנבנים בסדר קושי הולך וגדל, בהתאמה אישית ללקות השמיעה של המטופל ולצרכיו.

המעוניינים לשמוע פרטים נוספים ולהשתתף בתוכנית מוזמנים ליצור קשר עם המכון בטלפון 02-623661 או להשאיר פרטים כאן באתר ונחזור אליכם עם המידע. יש לציין כי על מנת להשתתף בתוכנית יש לעמוד במספר קריטריונים. 

 

bottom of page