top of page

קופת חולים כללית

להלן התהליך לזכאות מכשירי שמיעה ולקבלת אישור השתתפות קופת חולים כללית ברכישת מכשירי שמיעה:

 

רופא א.א.ג 

התהליך מתחיל אצל רופא אף אוזן גרון מטעם קופת חולים כללית בלבד. לאחר התייעצות עם א.א.ג לגבי ירידת השמיעה, המטופל יופנה לבדיקת שמיעה (חובה לשמור את ההפניה של א.א.ג ולהביא אותה ביום הייעוץ במכון השמיעה)

 

בדיקת שמיעה במכון של הקופה
קביעת תור דרך מוקד טלפוני 2700*. (חובה לשמור את בדיקת השמיעה ולהביא אותה ביום הייעוץ במכון השמיעה).

 

קבלת אישור זכאות למכשירי שמיעה (אישור מסר) עם חותמת אדומה מקורית 

לאחר שיש בידיכם הפניית א.א.ג ובדיקת שמיעה אישור המסר המקורי ישלח אליכם הביתה באמצעות הדואר. האישור מפרט את כמות המכשירים להם אתם זכאים.

 

במידה והופניתם חזרה לרופא א.א.ג, יש לחזור לרופא על מנת לקבל המלצה להמשך התהליך בהתאם לתוצאות בדיקת השמיעה. לאחר מכן, יש לפנות למרפאת האם יחד עם הפניית א.א.ג ובדיקת השמיעה לקבלת “אישור מסר”.

 

שימו לב!

השתתפות קופות החולים ומשרד הבריאות ברכישת מכשירי שמיעה הינה אחת לשלוש וחצי שנים.


האישור בתוקף ל-8 חודשים מיום הנפקתו ועד לסיום התהליך כולו, כולל תקופת הניסיון. לכן רצוי להתחיל מיידית בתהליך כדי שלא יפוג תוקף האישור ותידרשו להתחיל את התהליך מחדש.

 

קביעת תור לפגישת ייעוץ להתאמת מכשירי שמיעה

מרגע קבלת אישור המסר, אתם יכולים לקבוע תור במכון השמיעה. התקשרו לטלפון 1-800-100-975, או כתבו לנו מייל ל  hearing@haozen.co.il בציון שמכם המלא, מקום מגוריכם, טלפון ומייל.

 

לפגישת הייעוץ יש להגיע עם המסמכים הבאים:
– הפנייה מרופא א.א.ג של הכללית.
– חובה להגיע עם בדיקת שמיעה ממכון של כללית.
– אישור זכאות עם חתימה וחותמת אדומה – חייב מקור.
   האישור חייב להיות בתוקף של מינימום חודשיים קדימה.

תהליך מאוחדת

קופת חולים מאוחדת

רופא א.א.ג
קביעת תור לרופא א.א.ג כדי לקבל הפניה לבדיקת שמיעה לצורך התאמת מכשירי שמיעה – הבדיקה תיערך במכונים ייעודיים של הקופה לצורך המלצה על מכשירים.

 

בדיקת שמיעה + מילוי שאלון במכון של הקופה
לקביעת תור התקשרו למוקד מאוחדת בטלפון 3833* או למכון מתוך רשימת המכונים של הקופה המופיעה באתר של מאוחדת.

מילוי שאלון בעת ביצוע בדיקת השמיעה במכון בו הנכם עוברים את בדיקת שמיעה
לאחר שתעברו את בדיקת השמיעה ותמלאו שאלון להתאמת מכשירי שמיעה, תקבלו טופס המלצה להתאמת מכשירי שמיעה.

 

קביעת תור לפגישת ייעוץ להתאמת מכשירי שמיעה

מרגע סיום בדיקת השמיעה אתם יכולים לקבוע תור במכון השמיעה. התקשרו לטלפון 1-800-100-975, או כתבו לנו מייל ל  hearing@haozen.co.il בציון שמכם המלא, מקום מגוריכם, טלפון ומייל.

 

התחייבויות מהקופה עבור מכשירי השמיעה

שימו לב! התשלום עבור השתתפות עצמית למכשירי שמיעה מתבצע בקופה. יש רמות שונות של מכשירים וכדאי מאוד לשמוע על הטכנולוגיות הקיימות לפני קבלת החלטה. לבעלי ביטוח משלים ההשתתפות העצמית למכשירים ברמה גבוהה הינה מינימלית ולכן כדאי להכיר את הרמות השונות.

 

לפגישת הייעוץ יש להגיע עם המסמכים הבאים:
– חובה להגיע עם בדיקת שמיעה ממכון של מאוחדת.
– טופס המלצה להתאמת מכשירי שמיעה

 

שימו לב!
אישור הזכאות הינו בתוקף עד 6 חודשים בלבד מיום הנפקתו, לכן יש לסיים את כל תהליך ההתאמה, כולל תקופת הניסיון, עד חודש לפני סיום מועד הזכאות . אי לכך מומלץ מאד להתחיל את הטיפול מיד עם קבלת הזכאות ולא לדחות את התהליך!

קופת חולים מכבי

 

רופא א.א.ג
קביעת תור לרופא א.א.ג על מנת לקבל הפניה לבדיקת שמיעה.

 

בדיקת שמיעה במכון של הקופה
לקביעת תור התקשרו למוקד מכבי בטלפון 3555* או למכון מתוך רשימת המכונים של הקופה המופיעה באתר של מכבי.

 

רופא א.א.ג
בכדי לקבל הפניה להתאמת מכשירי שמיעה, חזרו לרופא א.א.ג עם תוצאת בדיקת השמיעה שביצעתם (בדיקת השמיעה חייבת להתבצע רק במכוני מכבי). על סמך בדיקת השמיעה שלכם, לעיתים יוכל הרופא לתת אישור עוד בביקור הראשון, אם מצב השמיעה ידוע לו.

 

קביעת תור לפגישת ייעוץ להתאמת מכשירי שמיעה

מרגע סיום בדיקת השמיעה אתם יכולים לקבוע תור במכון השמיעה. התקשרו לטלפון 1-800-100-975, או כתבו לנו מייל ל  hearing@haozen.co.il בציון שמכם המלא, מקום מגוריכם, טלפון ומייל.

 

לפגישת הייעוץ יש להגיע עם המסמכים הבאים:
– הפנייה מרופא א.א.ג.
– חובה להגיע עם בדיקת שמיעה ממכון של מכבי.

שימו לב!
בדיקת השמיעה וההפניה תקפים לשנה בלבד מיום ההנפקה, לכן יש לסיים את כל תהליך ההתאמה, כולל תקופת הניסיון, עד חודש לפני סיום מועד הזכאות . אי לכך מומלץ מאד להתחיל את הטיפול מיד עם קבלת הזכאות ולא לדחות את התהליך!

תהליך מכבי

קופת חולים לאומית

רופא א.א.ג
קביעת תור לרופא א.א.ג כדי לקבל הפניה לבדיקת שמיעה לצורך התאמת מכשירי שמיעה – הבדיקה תיערך במכונים ייעודיים של הקופה לצורך המלצה על מכשירים.

 

בדיקת שמיעה + מילוי שאלון במכון הסדר של הקופה
לקביעת תור התקשרו למוקד לאומית בטלפון 1-700-507-507 או למכון מתוך רשימת המכונים של הקופה המופיעה באתר של לאומית.

מילוי שאלון בעת ביצוע בדיקת השמיעה במכון בו הנכם עוברים את בדיקת שמיעה
לאחר שתעברו את בדיקת השמיעה ותמלאו שאלון להתאמת מכשירי שמיעה, תקבלו טופס המלצה להתאמת מכשירי שמיעה.

 

קביעת תור לפגישת ייעוץ להתאמת מכשירי שמיעה

מרגע סיום בדיקת השמיעה אתם יכולים לקבוע תור במכון השמיעה. התקשרו לטלפון 1-800-100-975, או כתבו לנו מייל ל  hearing@haozen.co.il בציון שמכם המלא, מקום מגוריכם, טלפון ומייל.

 

התחייבויות מהקופה עבור מכשירי השמיעה

שימו לב! התשלום עבור השתתפות עצמית למכשירי שמיעה מתבצע בקופה. יש רמות שונות של מכשירים וכדאי מאוד לשמוע על הטכנולוגיות הקיימות לפני קבלת החלטה. 

 

לפגישת הייעוץ יש להגיע עם המסמכים הבאים:
– חובה להגיע עם בדיקת שמיעה ממכון הסדר של לאומית.
– טופס המלצה להתאמת מכשירי שמיעה.

 

תהליך לאומית
bottom of page