top of page

תמיכה במכשירי ReSound

סרטוני הדרכה ושימוש במכשירי השמיעה, אביזרי העזר והאפליקצייה של חברת GNReSound

תמיכה במכשירי PHONAK

סרטוני הדרכה ושימוש במכשירי השמיעה, אביזרי העזר והאפליקצייה של חברת PHONAK

תמיכה במכשירי Bernafon

סרטוני הדרכה ושימוש במכשירי השמיעה, אביזרי העזר והאפליקצייה של חברת Bernafon

bottom of page