top of page
real ear measurments from MED Rx
real ear measurments

בדיקת R.E.M 

Real Ear Measurement

 

תהליך התאמת מכשיר שמיעה כפי שבוצע עד היום, כלל התייחסות למאפיינים האודיולוגיים (רמת ליקוי השמיעה וסוגו). בנוסף, נלקחו בחשבון מכלול המאפיינים הפיזיולוגיים והקליניים של הלקוח וצרכיו האישיים.  תהליך ההתאמה דרש הסתגלות של האדם למכשיר ועדיין בסופו רבים הרגישו שאינם מפיקים את המקסימום ממכשיר השמיעה שלהם .

 

REM  היא בדיקה חדשנית שתורמת להתאמה המושלמת של מכשיר השמיעה שלך. הבדיקה מייצגת מדידות אובייקטיביות שמבוצעות כחלק מתהליך התאמת מכשירי השמיעה בעזרת מכשור משוכלל.

 

כיצד מתבצעת הבדיקה?

 

  • בשלב הראשון, מוכנסת צינורית גמישה המחוברת למיקרופון לתוך תעלת השמע החיצונית. צינורית זו מודדת את המאפיינים האקוסטיים האישיים של מבנה תעלת השמע (גודל, אורך ונפח עד עור התוף). 

  • בשלב השני, מרכיבים את מכשיר השמיעה המותאם ללקוח יחד עם צינורית המיקרופון. מושמעים צלילי דיבור בעוצמות שונות ונמדד הפלט שמתקבל בתוך האוזן בעקבות ההגברה של המכשיר.

בסיום הבדיקה נקבעת ההגברה האופטימלית לאותו אדם, הגברה שמאפשרת הבנת דיבור מקסימלית בעוצמת שמיעה נוחה.

 

הבדיקה מהירה, פשוטה ואובייקטיבית כיוון שאינה תלויה ביכולת שיתוף הפעולה של הנבדק.

הודות לשיטת ה REM תהליך התאמת מכשיר השמיעה הופך לאישי, מדויק  וקצר יותר. בתהליך נלקחים בחשבון צרכיו האישיים של כל לקוח יחד עם המאפיינים האקוסטיים האובייקטיביים שנמדדו .

שימוש בREM  תורם רבות לשביעות הרצון של הלקוח ממכשיר השמיעה. התוצאה הסופית היא שהלקוח מפיק את המקסימום ממכשיר השמיעה שהותאם עבורו.

bottom of page