top of page
לשמוע בשתי האוזניים

שמיעה דו צדדית

נועדנו לשמוע בשתי האוזניים. כאשר אנו שומעים בשתי האוזניים, המוח שלנו עושה כל הזמן חישובים על סמך העוצמה, התדר והכיוון של הצלילים המגיעים אלינו וכך מאפשר לנו לזהות את כיוון הצליל, להתמקד ולהבין טוב יותר דיבור, בעיקר על רקע רעש.
במרבית המקרים, ליקוי שמיעה בשתי האוזניים מצריך שימוש בשני מכשירי שמיעה.

 

מדוע שני מכשירים טובים יותר מאחד?

 

מיקום מקור הצליל

היכולת לזהות מהיכן מגיע צליל. בחירה במכשיר אחד במצב של ירידה דו צדדית, הופך אוזן אחת לדומיננטית. האוזן הזו תשמע את הצלילים מהר יותר וחזק יותר ומכאן, כל צליל יישמע כאילו מגיע מאותו צד.  

 

הבנה טובה יותר של הדיבור

שני מכשירים, כמו המצב הטבעי של שתי האוזניים, מאפשרים לנו להתמקד בצורה טובה יותר בדיבור שאנחנו מאזינים לו.

 

הבנת דיבור בסביבה רועשת

השיפור המשמעותי ביותר ניכר כאשר אנחנו מאזינים לדיבור ולרעש בו זמנית. אם במצב של מכשיר אחד עלינו כל הזמן לדאוג שהאוזן המשוקמת תפנה לדיבור, כאשר יש לנו שני מכשירים, המוח באופן טבעי פועל על מנת להתמקד בדיבור ולהתעלם במידת האפשר מהרעש, כמו שקורה אצל אנשים עם שמיעה תקינה המשתמשים בשתי האוזניים.

 

איכות צליל טובה יותר

עם שני מכשירים, השמיעה יותר טבעית. אנחנו גם מרויחים את הטווח המלא של השמיעה, וגם נזקקים לפחות הגברה לכל אוזן. שני מאפיינים אלו מונעים עיוותים בצלילים ומאפשרים האזנה נקייה וטבעית יותר.

 

מניעת הזנחה שמיעתית

מחקרים מראים שכאשר מרכיבים מכשיר אחד, אנחנו הופכים אוזן אחת לדומיננטית ואילו השנייה נוטה להיפגע ביכולת הבנת הדיבור מאחר ואיננה פועלת באותו הצורך. הרכבת שני מכשירי שמיעה שומרת על פעילות שתי האוזניים.

 

פחות מאמץ בשמיעה

הרבה אנשים עם ירידת שמיעה, מדווחים שההקשבה יותר נעימה עם שני מכשירים, מכיוון שלא צריך להתאמץ בכדי לשמוע טוב יותר.

 

מיסוך טנטון

מחקרים מראים כי בחלק מהמקרים של ליקוי שמיעה המלווה בטנטון, אנשים המרכיבים שני מכשירי שמיעה מרגישים שיפור בטנטון.

 

שביעות רצון

רוב הלקוחות בעלי ירידת שמיעה דו-צדדית מעדיפים שני מכשירים. מחקר שבדק יותר מ- 5000 מטופלים בעלי ירידה דו-צדדית, הראה כי שביעות הרצון גדולה יותר בשיקום דו-צדדי.

 

עדיין מתלבט?

 

נסה!

 

bottom of page